Vilka tekniska indikatorer bör användas för nybörjare. Expertråd

När man handlar med kryptovaluta styrs handlare av speciella indikatorer som med stor sannolikhet förutsäger rörelsen för en tillgångs pris. Hur man lär sig att använda sådana verktyg effektivt De sakkunnigas yttranden får inte sammanfalla …

När man handlar med kryptovaluta styrs handlare av speciella indikatorer som med stor sannolikhet förutsäger rörelsen för en tillgångs pris. Hur man lär sig att använda sådana verktyg effektivt

De sakkunnigas yttranden får inte sammanfalla med redaktionens ställning. topplabs.org tillhandahåller ingen investeringsrådgivning, materialet publiceras endast i informationssyfte. Kryptovaluta är en volatil tillgång som kan leda till ekonomiska förluster.

De mest grundläggande tekniska indikatorerna som handlare använder för att analysera diagram är stöd- och motståndsnivåer. Det är dessa zoner där konfrontationen mellan säljare och köpare ägde rum oftast. Topplabs.org-experter förklarade hur man korrekt använder dessa indikatorer i praktiken.

Med enkla ord

En stödnivå är en zon, när den når vilken tillgångspriset vänder från botten till toppen. Denna nivå stöder tillgångens värde, vilket förhindrar att den sjunker under.

Motståndsnivån kallas zonen, när den når vilken tillgångspriset vänder från topp till botten. Motstånd hindrar priset från att stiga mer.

När man arbetar med stöd- och motståndsnivåer är det viktigt att komma ihåg att prisnivån inte är ett tydligt runt tal, utan ett intervall, konstaterade Mikhail Karkhalev, finansanalytiker på Currency.com cryptoexchange. Enligt honom anses dessa indikatorer vara viktiga för handlare, eftersom de väl återspeglar märkena, efter uppdelningen av vilka det i 90% av fallen är möjligt att bestämma den ytterligare riktningen för prisrörelsen.

"När dessa nivåer bryts igenom uppstår starka prisrörelser, eftersom väntande köp- eller säljorder, såväl som vinster och stoppförluster, ligger nära dessa nivåer", förklarade analytikern.

Hur man bestämmer nivåer

Stöd- och motståndszonerna på diagrammet ser ut som platser där lokala trendvändningar oftast inträffade, förklarade Maria Stankevich, utvecklingschef för EXMOs kryptobörs. Att testa stöd och motståndsnivåer ser vanligtvis ut som en lång stång vid låga volymer, sa hon.

"Poängen i sig är inte en" nivå ", och därför är det möjligt att tala om stabilt stöd / motstånd endast om diagrammet går in i" kanal "priset flera gånger," noterade experten.

Om priset på en tillgång bröt igenom det historiska maximum dagen innan, är det inte möjligt att exakt bestämma nästa motståndsnivå, tillade Karkhalev.

Handelsstrategi på nivåer

Att göra affärer med en inriktning mot stöd- och motståndsnivåer kallas handel på returer inom kanalen, sa Stankevich. Hon förklarade att denna strategi fungerar enligt följande:

  1. Nyckelstödsnivån är markerad, som inte bröts av "björnarna" minst tre gånger;
  2. Av detta kan vi anta att nästa gång den når supportnivån kommer priset att studsa upp igen;
  3. När man närmar sig support köps en tillgång med en stop loss (beräknad med hänsyn till den acceptabla risknivån);
  4. Efter prisåterhämtningen stängs handeln på en behaglig nivå för handlaren;
  5. Det ideala alternativet skulle vara att hålla positionen tills priset närmar sig motståndsnivån och stänga handeln före nästa studs.

Om prognosen visade sig vara felaktig och stödnivån bröts, är det i en sådan situation bättre att omedelbart fixa förlusten och bestämma nya ingångsintervall, råder Stankevich.

Lämna en kommentar