Sydkorea sköt upp införandet av inkomstskatt på handel med kryptovalutor

20 % skatt på vinster från transaktioner med digitala tillgångar överstigande 2,5 miljoner won per år som ska tas ut i landet från 1 januari 2023 Den sydkoreanska nationalförsamlingen godkände en ändring av landets lagstiftning …

20 % skatt på vinster från transaktioner med digitala tillgångar överstigande 2,5 miljoner won per år som ska tas ut i landet från 1 januari 2023

Den sydkoreanska nationalförsamlingen godkände en ändring av landets lagstiftning som skjuter upp införandet av inkomstskatt på handel med kryptovalutor med ett år, rapporterar Coindesk Korea . Enligt publikationen kommer en skatt på 20 procent på vinster från handel med digitala tillgångar överstigande 2,5 miljoner won (2,1 tusen USD) per år att börja tas ut i Sydkorea från och med den 1 januari 2023.

De sydkoreanska myndigheternas planer på att införa beskattning för verksamhet med kryptovalutor blev kända i juli. Det var ursprungligen planerat att landet skulle börja ta ut skatt på vinster från handel med digitala tillgångar från den 1 oktober. Då sköts införandet av beskattning fram till den 1 januari 2022.

I slutet av november blev det känt att Financial Services Commission of South Korea (FSC) kommer att börja beskatta transaktioner med icke-fungibla tokens (NFT) från och med nästa år. Tokens kommer att beskattas i enlighet med de redan existerande beskattningsreglerna för virtuella tillgångar.

Lämna en kommentar