Sydkorea inför beskattning för NFT

Sydkoreansk finanstillsynsmyndighet noterade att inte alla icke-fungibla tokens kommer att klassificeras som virtuella tillgångar och beskattas Financial Services Commission of South Korea (FSC) kommer att börja beskatta transaktioner med icke-fungibla tokens (NFT) från och med …

Sydkoreansk finanstillsynsmyndighet noterade att inte alla icke-fungibla tokens kommer att klassificeras som virtuella tillgångar och beskattas

Financial Services Commission of South Korea (FSC) kommer att börja beskatta transaktioner med icke-fungibla tokens (NFT) från och med nästa år. Detta konstaterade FSCs vice ordförande Doh Kyu San, rapporterar Forkast News . Enligt Kyu Sang kommer NFT-tokens att beskattas i enlighet med befintliga beskattningsregler för virtuella tillgångar.

FSC noterade att inte alla NFT-tokens kommer att klassificeras som virtuella tillgångar och beskattas. Tillsynsmyndigheten klargjorde att endast NFT som emitteras i stor cirkulation, såväl som de som är avsedda för investeringar eller betalning, kommer att vara föremål för skatt.

Från den 1 januari 2022 träder ändringar i skattelagstiftningen i kraft i Sydkorea, som inför en skatt på transaktioner med kryptovalutor. Invånare i landet kommer från och med nästa år att vara skyldiga att betala en skatt på 20 procent på inkomster från verksamhet med digitala tillgångar som överstiger 2,5 miljoner koreanska won (2,1 tusen USD med nuvarande växelkurs den 23 november).

Lämna en kommentar