CoinShares-undersökning: Ethereum kommer att överträffa Bitcoin

Undersökta investerare är övertygade om att Vitalik Buterins altcoin kan visa den största tillväxten i kurser under de kommande åren Med tiden kommer Ethereum att överträffa Bitcoin, enligt institutionella och privata investerare som deltog i …

Undersökta investerare är övertygade om att Vitalik Buterins altcoin kan visa den största tillväxten i kurser under de kommande åren

Med tiden kommer Ethereum att överträffa Bitcoin, enligt institutionella och privata investerare som deltog i en nyligen genomförd undersökning av CoinShares. 42 % av de tillfrågade är övertygade om att altcoin har de bästa tillväxtutsikterna. Samtidigt tror 18% av deltagarna i undersökningen på framtiden för bitcoin.

Från och med den 8 oktober, 9:40 Moskva-tid, handlas Ethereum för 3,57 tusen dollar, altcoins kapitalisering är 421 miljarder dollar. Samtidigt är priset på bitcoin 54,1 tusen dollar, och dess marknadsvärde når 1 biljon dollar.

För att Ethereum ska överträffa Bitcoin i marknadsvärde måste altcoin stiga i pris med ytterligare 138%. Detta innebär en ökning av priset på altcoin till $8,5 tusen, med priset på den första kryptovalutan oförändrat.

Lämna en kommentar