Centralbanken föreslog att införa ansvar för olaglig cirkulation av digitala tillgångar

Tillsynsmyndigheten anser också att det är nödvändigt att upprätta ett beskattningsförfarande för denna tillgångsklass. Rysslands centralbank föreslog att införa ansvar för olaglig cirkulation av digitala finansiella tillgångar, samt att fastställa förfarandet för deras beskattning. Tillsynsmyndighetens …

Tillsynsmyndigheten anser också att det är nödvändigt att upprätta ett beskattningsförfarande för denna tillgångsklass.

Rysslands centralbank föreslog att införa ansvar för olaglig cirkulation av digitala finansiella tillgångar, samt att fastställa förfarandet för deras beskattning. Tillsynsmyndighetens förslag ingår i utkastet till dokumentet "Huvudriktlinjer för utvecklingen av Ryska federationens finansmarknad för 2022 och perioden 2023 och 2024".

"På lagstiftningsnivå kommer förfarandet för beskattning av transaktioner med utilitaristiska digitala rättigheter och digitala finansiella tillgångar att fastställas och ansvar för olaglig cirkulation av digitala tillgångar kommer att införas", står det i dokumentet.

Centralbanken påminde också om utvecklingen av den digitala rubeln och behovet av att ändra lagstiftningen.

I januari 2021 trädde lagen "Om digitala finansiella tillgångar" i kraft. Dokumentet definierar kryptovaluta, men förbjuder dess användning i Ryssland för att betala för varor och tjänster.

Lämna en kommentar