News, Regulation

Sydkorea inför beskattning för NFT

Sydkoreansk finanstillsynsmyndighet noterade att inte alla icke-fungibla tokens kommer att klassificeras som virtuella tillgångar och beskattas Financial Services Commission of South Korea (FSC) kommer att … Read more