Bitcoin nätverksavgifter minskade med mer än 50 % under året

Den 29 november sjönk siffran till 1,8 dollar. I november förra året låg de genomsnittliga transaktionsavgifterna för den första kryptovalutan på 4,4 dollar Under det senaste året har den genomsnittliga provisionen på Bitcoin-nätverket sjunkit med …

Den 29 november sjönk siffran till 1,8 dollar. I november förra året låg de genomsnittliga transaktionsavgifterna för den första kryptovalutan på 4,4 dollar

Under det senaste året har den genomsnittliga provisionen på Bitcoin-nätverket sjunkit med 57 % till 1,8 $, enligt YCharts . Indikatorn nådde en rekordnivå över $ 62 i april i år, när bitcoin handlades till $ 60 000. Därefter började den genomsnittliga provisionen i nätverket för den första kryptovalutan att minska.

I mitten av november nådde antalet adresser på Bitcoin-nätverket med ett saldo som inte var noll en rekordnivå och översteg 38,76 miljoner adresser, enligt Glassnode. Det tidigare maxvärdet till cirka 38,7 miljoner adresser sattes i april.

Den 28 november föll Bitcoin för första gången sedan början av oktober till $ 53,2 tusen Den 29 november handlas kryptovalutan till $ 57 tusen. Den 10 november uppdaterade tillgången sitt historiska maximum över $ 69 tusen. Sedan dess , Bitcoin har fallit i pris med 17%.

Lämna en kommentar