Amerikanska myndigheter uppmanade att påskynda utvecklingen av reglering av stablecoin

US Presidential Financial Markets Working Group ser ett potentiellt underutbud av Stablecoins som ett hot Stablecoins (digitala mynt vars värde är knutet till en dollar eller annan tillgång) behöver brådskande reglering. Detta är slutsatsen av …

US Presidential Financial Markets Working Group ser ett potentiellt underutbud av Stablecoins som ett hot

Stablecoins (digitala mynt vars värde är knutet till en dollar eller annan tillgång) behöver brådskande reglering. Detta är slutsatsen av medlemmar i arbetsgruppen för finansmarknader under USA:s president. Gruppen, som inkluderar finansministern och chefer från alla landets ledande finansregulatorer, har publicerat en särskild rapport.

Författarna till dokumentet är oroade över eventuell otillräcklig tillgång på stabila mynt och ogenomskinliga reserver. I detta avseende planerar myndigheterna att begränsa listan över företag som har rätt att ge ut sina egna stablecoins. Gruppen föreslår att endast försäkrade depåinstitut får ge ut stablecoins.

Tidigare publicerade Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) en ny version av riktlinjerna för reglering av digitala tillgångar, som anger standarder för att hantera den decentraliserade finanssektorn (DeFi) och icke-fungibla tokens (NFT). Tillsynsmyndigheten uppmanade stater att visa flexibilitet i att införa nya regler, eftersom marknadsaktörer upplever svårigheter med att införa mekanismer för att följa de uppdaterade standarderna.

Lämna en kommentar