Sentralbanken foreslo å innføre ansvar for ulovlig sirkulasjon av digitale eiendeler

Regulatoren anser det også som nødvendig å etablere en skatteprosedyre for denne klassen av eiendeler. Bank of Russia foreslo å innføre ansvar for ulovlig sirkulasjon av digitale finansielle eiendeler, samt å etablere prosedyren for beskatning …

Regulatoren anser det også som nødvendig å etablere en skatteprosedyre for denne klassen av eiendeler.

Bank of Russia foreslo å innføre ansvar for ulovlig sirkulasjon av digitale finansielle eiendeler, samt å etablere prosedyren for beskatning av dem. Regulatorens forslag er inkludert i utkastet til dokumentet "Hovedretningslinjer for utviklingen av finansmarkedet i Den russiske føderasjonen for 2022 og perioden 2023 og 2024".

"På det lovgivende nivået vil prosedyren for beskatning av transaksjoner med utilitaristiske digitale rettigheter og digitale finansielle eiendeler etableres og ansvar for ulovlig sirkulasjon av digitale eiendeler vil bli innført," heter det i dokumentet.

Sentralbanken minnet også om utviklingen av den digitale rubelen og behovet for å endre lovgivningen.

I januar 2021 trådte loven «Om digitale finansielle eiendeler» i kraft. Dokumentet definerer kryptovaluta, men forbyr bruk av den i Russland for å betale for varer og tjenester.

Legg igjen en kommentar