Hvordan få penger til å fungere. 5 grunner til å investere i tokens

Hvorfor du trenger å spare sparepengene dine fra selv minimal inflasjon, enn sikkerhetstokens er bedre enn klassiske investeringer og hvordan bli kvitt mellommenn som tar en betydelig del av overskuddet Ordet "tokenisering" bør ikke være …

Hvorfor du trenger å spare sparepengene dine fra selv minimal inflasjon, enn sikkerhetstokens er bedre enn klassiske investeringer og hvordan bli kvitt mellommenn som tar en betydelig del av overskuddet

Ordet "tokenisering" bør ikke være misvisende. Eiendelene, som i dette tilfellet oftest diskuteres, har ingenting med svært volatile kryptovalutaer å gjøre. Dette er modne blokkjedeteknologiprodukter som nettopp har kommet på markedet. Tokeniserte eiendeler representerer et hybridprodukt av det klassiske finansmarkedet og blokkjedeteknologi som åpner for nye muligheter for eksisterende instrumenter.

Hvorfor investere når du kan spare?

Prisene stiger med årene. Den vakre historien om at pengene på sparekontoen i banken er trygt oppbevart, og rentebelastningen bare øker kapitalen, stemmer ikke. Årsaken til dette er inflasjon. Slik beskrev Toms Kreitsbergs, administrerende direktør i det latviske kapitalforvaltningsselskapet Indexo, dette fenomenet:

"Hvis du ikke går dypere, virker inflasjon som en smålig, irriterende feil. Hvert år spiser han opp noen prosent av sparepengene sine – det er vel ikke så skummelt?

Faktisk er inflasjon en glupsk rotte, som etterlater bare smuler av "osten" din gjennom tiårene. Vi jobber alle hardt for å skape besparelser og ta vare på familiens fremtid. Ville ikke det irritert deg hvis en tyv stjal halvparten av sparepengene dine?»

Temaet inflasjon er spesielt relevant nå, under en alvorlig økonomisk krise og injeksjonen av billioner av valutaenheter fra verdens sentralbanker. Den logiske løsningen for kapitalbeskyttelse er investering. Blokkkjedebaserte sikkerhetstokens skal ifølge skaperne forenkle investeringer og gi tilgang til selskaper som har potensial til å generere store overskudd over tid.

755927283453280

Er kjøp av sikkerhetstokens en forbedret versjon av den klassiske investeringen?

Takket være den fjerde industrielle revolusjonen er detaljister i dag bevæpnet med Big Data (big data), og teknologiprodusenter blir smartere med IoT (Internet of Things). Samtidig leter investeringssektoren etter den mest praktiske formen for kommunikasjon mellom de som ønsker å skaffe kapital og de som er klare til å investere, det være seg spesialiserte applikasjoner, crowdfunding eller venturekapital. Denne listen inneholder også distribuerte ledger-teknologier (DLT) og spesielt blokkjede.

I følge Deloitte skal DLT ikke bare sees på som en ny type «database», men som en ny måte å organisere verdikjeden for verdipapirer fra utstedelse til sikker depot. Men hva kan egentlig overføres langs denne kjeden?

I dag er dette sikkerhetstokens, eller, rett og slett, en digital representasjon av en ugjendrivelig rett til en fysisk eierandel i en eiendel. Denne retten er innebygd i den smarte kontrakten sammen med det relevante juridiske rammeverket.

I utgangspunktet er et sikkerhetstoken en digital signatur som utstedende plattformer bruker for å automatisere overholdelse, varsle både investorer og kapitalforvaltere/eiere om at en viss verdi skifter hender, og gjøre opp transaksjoner med begge parter. … Som med tradisjonelle verdipapirer har investorer stemmerett; de kan motta utbytte eller fortjeneste, eller de kan handle i annenhåndsmarkedet.

Så her er fem grunner til at investorer bør se på denne nye alternative investeringen.

755927283255064

Brøkdel eierskap – ta så mye du vil

Digitaliseringen av aksjer gjør dem svært delbare, noe som betyr at investorer kan kjøpe en svært liten prosentandel av symbolske eiendeler. For eksempel én kvadratmeter i en bygning på flere millioner dollar. Den kraftig senkede kjøpsterskelen bryter ned barrierer for tilførsel av milliarder av kontanter fra privatkunder til markedet.

Investering i eiendom er et godt eksempel. Mens det i den analoge verden krever en betydelig sum penger for å kjøpe en andel av eiendom, er det i den digitale og symbolske verden mulig å bli en utleier med $500 i lommen.

755927285591774

Hei, mellommenn!

Tokens har en enklere investeringsstruktur og lavere avgifter. Tradisjonelt er investeringer knyttet til et stort antall mellommenn: banker, valutavekslere, advokater, meglere og så videre. I denne kjeden utfører hver av dem sin egen funksjon og kan ikke bare slettes. Men det er bare toppen av isfjellet.

Det store antallet mellommenn som gir en jevn og lovlig overføring av eierskap betyr en enorm mengde gebyrer, som vokser i forhold til investeringen. Når det gjelder tokenisering av eiendeler, fjerner teknologien de fleste av dem fra spillefeltet. Prosjektet har dokumentasjon, åpenhet og en tydelig samhandlingsmekanisme mellom investor og prosjektet. Det vil si at det kun er to deltakere igjen.

755927283322197

Mot maksimal likviditet

Å flytte investeringsprosessen til blokkjede skaper et lavfriksjonsmiljø: automatisk overføring av eierskap samtidig som compliance opprettholdes, reduserte kostnader og kompleksitet, muligheten til å investere med fiat-penger eller kryptovaluta, P2P-handel på regulerte børser – som alt bidrar til økt likviditet.

Dette ligner på hvordan e-handel en gang fullstendig forstyrret tradisjonelle virksomheter. Akkurat som kunder kan handle 24/7/365, vil det være mulig å handle digitale verdipapirer når som helst, fra hvor som helst i verden.

755927286995494

Rettsvern

I tillegg til alt det ovennevnte er det et regulert juridisk rammeverk for sikkerhetstokens. Europa er et av de vennligste stedene når det gjelder lansering av kompatible STO-er (sikkerhetstoken-tilbud). For eksempel har UK Financial Conduct Authority utstedt en retningslinjer for kryptoklassifisering som definerer verdipapirsymboler som aksjer eller gjeldsinstrumenter og inkluderer eierskap.

Bransjen er faktisk veldig ung, men infrastrukturen utvikler seg med stormskritt, med fremveksten av regulerte plattformer for utstedelse av sikkerhetstokens som oppfyller kravene til børser og depoter. Med denne hastigheten vil plassering av tokeniserte eiendeler snart være i stand til å for alvor konkurrere med børsnoteringen – de er billigere og raskere, har en bredere base for å skaffe midler, men gir samtidig et høyt nivå av juridisk beskyttelse for investorer.

755927287840151

Kirsebær på kaken

Et sikkerhetstoken er i hovedsak en digital signatur inkludert i en smart kontrakt. En slik kontrakt er ansvarlig for forenkling og verifisering av transaksjoner knyttet til eiendomsrett. Som all programvare kan den kodes med noen tilleggsfunksjoner, i tillegg til de som opprinnelig var nedfelt i prosjektstrukturen – et lojalitetsprogram, muligheten til å påvirke utviklingen av prosjektet gjennom enkle gamle kontrollmekanismer, som å stemme pr. aksjonærer eller ekstra bonusutbytte for akkumuleringsmidler. Prosjekter kan tiltrekke seg flere investorer og stimulere dem. Samtidig er alt automatisert, og driftsteamet og kundene trenger ikke å bekymre seg for lovoverholdelse, verifisering, AML, infrastrukturstøtte og så videre. Dette er en tilleggsbonus som sikkerhetstokens har fremfor tradisjonelle verdipapirer.

Avslutningsvis er tokenisering av eiendeler ikke en annen type investering; her er det verdt å snakke om å tilføre verdi til ethvert investeringsprosjekt. Digitale verdipapirer kan forme fremtiden for investeringer og finans, demokratisere tilgang til rikdom og bryte ned barrierer for investeringer med høyere avkastning. Ettersom token-infrastrukturen tar fart, kan pionerer dra nytte av first mover-fordelen.

Legg igjen en kommentar