Amerikanske myndigheter oppfordret til å fremskynde utviklingen av stablecoin-regulering

US Presidential Financial Markets Working Group ser på potensielt undertilbud av Stablecoins som en trussel Stablecoins (digitale mynter hvis verdi er knyttet til en dollar eller annen eiendel) trenger presserende regulering. Dette er konklusjonen til …

US Presidential Financial Markets Working Group ser på potensielt undertilbud av Stablecoins som en trussel

Stablecoins (digitale mynter hvis verdi er knyttet til en dollar eller annen eiendel) trenger presserende regulering. Dette er konklusjonen til medlemmer av arbeidsgruppen for finansmarkeder under USAs president. Gruppen, som inkluderer finansministeren og ledere fra alle landets ledende finansregulatorer, har publisert en spesiell rapport.

Forfatterne av dokumentet er bekymret for mulig utilstrekkelig tilførsel av stabile mynter og ugjennomsiktige reserver. I denne forbindelse planlegger myndighetene å begrense listen over selskaper som har rett til å utstede sine egne stablecoins. Gruppen foreslår å la bare forsikrede depotinstitusjoner utstede stablecoins.

Tidligere publiserte Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) en ny versjon av retningslinjen for regulering av digitale eiendeler, som setter standarder for håndtering av den desentraliserte finanssektoren (DeFi) og ikke-fungible tokens (NFT). Regulatoren oppfordret statene til å vise fleksibilitet ved å innføre nye regler, ettersom markedsaktører opplever vanskeligheter med å innføre mekanismer for å følge de oppdaterte standardene.

Legg igjen en kommentar